Distribuce elektřiny

Cena silové elektřiny pro rok 2021 je stanovena individuálně.

Pevná cena za měsíc pro rok 2021 je 60,- Kč

Regulované platby za dopravu elektřiny pro rok 2021:

Podnikatelé

Domácnosti

Žádost o změnu, ukončení

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny odběratelům MOP

V souvislosti s nárůstem cen na velkoobchodním trhu s elektřinou jsme nuceni od 1.9.2021 zvednou platbu za silovou elektřinu a to na částku 3,25 Kč/KWh a to v případě jednotarifní i dvoutarifní sazby.