Distribuce elektřiny

Denní vývoj ceny na trhu můžete sledovat každý den na stránkách www.ote-cr.cz, kde na hlavní stránce každý den do 13:00 lze vidět cenu denního trhu na den stávající a po 13:00 cenu na den následující.

Příloha Výpočet ceny dle denního trhu. 

Cena silové elektřiny platná od 1.1.2022 je stanovena na částku 3,8 Kč/KWh bez DPH a to ve vysokém i nízkém tarifu.

V případě, že v průběhu smluvního vztahu dojde k navýšení nákupní ceny elektřiny o více než 10 %, bude toto zdražení rovněž promítnuto do konečné ceny silové elektřiny.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc leden 2022 stanovena ve výši 5,855 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc únor 2022 stanovena ve výši 4,918 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc březen 2022 stanovena ve výši 8,998 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc duben 2022 stanovena ve výši 5,905 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc květen 2022 stanovena ve výši 6,171 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc červen 2022 stanovena ve výši 6,741 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc červenec 2022 stanovena ve výši 9,231 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc srpen 2022 stanovena ve výši 13,735 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc září 2022 stanovena ve výši 10,365 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc říjen 2022 stanovena ve výši 5,955 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

V souvislosti s vývojem tržní ceny elektřiny je cena pro měsíc listopad 2022 stanovena ve výši 6,712 Kč/KWh bez DPH a to v případě vysokého i nízkého tarifu.

Regulované platby za dopravu elektřiny pro rok 2022:

Podnikatelé 2022

Domácnosti 2022

Podnikatelé 2023

Domácnosti 2023

Žádost o změnu, ukončení

Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny odběratelům MOP

V souvislosti s nárůstem cen na velkoobchodním trhu s elektřinou jsme nuceni od 1.9.2021 zvednou platbu za silovou elektřinu a to na částku 3,25 Kč/KWh a to v případě jednotarifní i dvoutarifní sazby.

Vážení obchodní přátelé,

vzhledem k probíhajícímu zdražování elektřiny a plynu, pravděpodobně z důvodů znepokojivých událostí v Evropě, vystoupala nákupní cena elektřiny na trhu až na 480 Euro/MWh bez DPH a cena plynu vzrostla na neuvěřitelných 250 Euro/MWh bez DPH. Tento stav platí k 7.3.2022. Snažíme se dělat taková opatření, abychom se s naši firmou nedostali do problému a vydrželi obrovský finanční tlak ze strany trhu.