Distribuce elektřiny

O společnosti

Společnost ENERGO Distribuce s.r.o. byla založena 17. prosince 1999 pod názvem MEDIATICON, s.r.o. Přejmenování na Lumius Distribuce, spol. s r.o. v září 2012 předcházela koupě této firmy společností Lumius, spol. s r.o. V červenci 2017 došlo k přejmenování na ENERGO Distribuce s.r.o. V rámci zlepšování služeb zákazníkům v distribučních sítích ENERGO Distribuce s.r.o. se v roce 2011 společnost stala rovněž licencovaných obchodníkem s elektřinou (licence č. 141118697). Prodej silové elektřiny však ENERGO Distribuce s.r.o. poskytuje výhradně zákazníkům připojeným v jeho lokálních distribučních soustavách.

Společnost ENERGO Distribuce s.r.o. provozuje a buduje lokální distribuční soustavy (LDS) pro distribuci elektrické energie v obytných zónách i v průmyslových areálech. Lokální distribuční soustavy společnosti ENERGO Distribuce s.r.o. slouží k připojení odběratelů kategorií C a D k rozvodné síti a umožňují kvalitní dodávku elektrické energie.

Budování a provoz lokálních distribučních soustav upravuje zákon 458/2000 Sb. Investorem je vždy distributor, odběratelé elektrické energie jsou k soustavě připojeni na základě smlouvy o připojení. Odběratelům elektrické energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě společnosti ENERGO Distribuce s.r.o. na rozdíl od regionálních distributorů několik výhod. Společnost reaguje pružně na individuální požadavky odběratelů, je schopna realizovat různé varianty technických řešení a dosahuje i nižších investičních nákladů u srovnatelných řešení oproti regionálním distributorům.

Fakturace elektrické energie probíhá na základě uzavřených smluv o připojení a smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, případně na základě smlouvy o poskytnutí distribuce elektřiny v případech, kdy je zákazníkem obchodník s elektřinou. Fakturace a vyúčtování plateb za odebranou energii probíhá na základě řádných odečtů elektroměrů (nikoli odhadu spotřeby). U domácností provádí vyúčtování zpravidla 1x ročně, u ostatních odběrů zpravidla 1x měsíčně.

Společnost ENERGO Distribuce s.r.o. plně zodpovídá za provoz LDS, provádí na nich údržbu, revize i opravy, instaluje elektroměry pro obchodní měření.

 

Licence pro obchod s elektřinou

Licence na distribuci elektřiny