Distribuce elektřiny

Distribuční síť

Budování a provoz lokálních distribučních soustav upravuje zákon 458/2000 Sb. Investorem je vždy distributor, odběratelé elektrické energie jsou k soustavě připojeni na základě smlouvy o připojení. Odběratelům elektrické energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě společnosti ENERGO Distribuce s.r.o. na rozdíl od regionálních distributorů několik výhod. Společnost reaguje pružně na individuální požadavky odběratelů, je schopna realizovat různé varianty technických řešení a dosahuje i nižších investičních nákladů u srovnatelných řešení oproti regionálním distributorům.

Energetického regulačního úřadu č. 241017073 a v  roce 2013 o distribuci elektřiny , na základě udělené licence od ERU č. 121222525.

Electric Technician Job. Caucasian Professional Electrician in His 30s Finishing Electric Box Inside the Apartment.

Zvažujete změnu svého dodavatele energií?