Distribuce elektřiny

Odpojení odběrného místa

Odpojení odběrného místa je realizováno demontáží elektroměru. Nedílnou součástí odpojení odběrného místa je ukončení všech příslušných smluvních vztahů souvisejících s dodávkou a distribucí elektřiny, tedy ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo současné ukončení smlouvy o dodávce elektřiny a smlouvy o distribuci elektřiny, včetně ukončení smlouvy o připojení.

Současně s ukončením platnosti těchto smluv dochází k demontáži elektroměru. Žádost o ukončení odběrného místa podává přímo zákazník. Požadavek na odpojení odběrného místa se podává v případech, kdy se nepředpokládá navazující odběr elektřiny od jiného zákazníka (přepis).