Distribuce elektřiny

Připojení odběrného místa

Žádost o připojení odběrného místa podává přímo zákazník. Na základě kompletně vyplněného a podepsaného formuláře zašle ENERGO Distribuce s.r.o. zákazníkovi návrh smlouvy o připojení odběrného místa k lokální distribuční soustavě, který obsahuje požadované technické parametry a podmínky kladené na připojení odběrného místa. Součástí návrhu smlouvy je i stanovení výše podílu žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu dle vyhlášky ERÚ číslo 51/2006 Sb.

K fyzickému připojení odběrného místa provozovatelem lokální distribuční soustavy dochází až po splnění všech podmínek uvedených v návrhu smlouvy o připojení a po uhrazení podílu na nákladech spojených s připojením.