Distribuce elektřiny

Samoodečet elektroměru

Zákazník připojený na hladině NN má v případě potřeby právo na zaslání samoodečtu provozovateli lokální distribuční soustavy. Jedná se zejména o tyto situace:

    • Samoodečet ke dni změny stanovených cen

ENERGO Distribuce s.r.o. provádí na svých lokálních distribučních soustavách řádné odečty zpravidla jednou ročně. Termíny řádných odečtů jsou prováděny vždy na konci daného kalendářního roku, takže se většinou kryjí s případnými změnami cen za distribuci a dodávku elektřiny a není nutné provádět samoodečet.

    • Samoodečet ke dni změny zákazníka na odběrném místě

Pro zaslání tohoto samoodečtu slouží předávací protokol mezi původním a nový zákazníkem. Na jeho základě ENERGO Distribuce s.r.o. provede konečné vyúčtování původního odběratele.